Спеціальний пластинчатий відстійник–сепаратор являє собою малогабаритний апарат для відстоювання завислих часток.

Малогабаритність досягається певним  розташуванням похилих  пластин, спеціально розрахованих  для даного потоку рідини, на яких відбувається відкладання  осаду суспензії і які забезпечують   збирання осаду в конічній частині сепаратора.